PROV

Jag möter oftast två invändningar när jag pratar med människor om minnestekniker och skolan. Den första är att det inte är någon poäng eftersom minnestekniker enbart används till faktakunskaper, något som anses förlegat i en modern kunskapssyn. Idag ska vi istället fokusera på analyser och samband. Hur det ska gå till utan att faktabasen finns med i huvudet är det sällan någon som begriper, att försöka googla fram all information samtidigt som jag ska genomföra en analys skapar en mängd svårigheter och följdproblem, varav det första borde räcka som invändning: problemet är att jag inte kan tillräckligt. Det kan enkelt korrigeras med hjälp av minnestekniker. Det andra problemet är att minnestekniker inte passar till all form av information eller kunskap. Det är sant. En bra tumregel är att om du hade varit hjälpt av att ha med dig en fusklapp in till provet så kommer minnestekniker att ge dig precis samma stöd som en lapp med valfria anteckningar hade gjort. Det blir till och med enklare eftersom du varken behöver hålla koll på lappen eller vara rädd för att bryta mot reglerna.

MARTIN NILSSON

minnesexpert, minnig

Kommer snart

Halmstad, Sverige

Email:martin@minnig.se