HISTORISKA ÅRTAL

Du har kommit en lång väg i resan mot ett bättre minne. Som du snart märker så är det mesta du lär dig från och med nu mindre variationer på de grunder du redan har lagt. Att lära sig mer blir enklare och enklare. 

MARTIN NILSSON

minnesexpert, minnig

Kommer snart

Halmstad, Sverige

Email:martin@minnig.se