REPETITION

Hur många gånger har du tänkt att du ska repetera det du lärt dig men ändå, till slut, inte gjort det? För de allra flesta är repetition något tråkigt och snudd på meningslöst. Som att byta takpapp under takpannor - en massa jobb men när det är klart märks det ingen skillnad. Det känns onödigt och det är lätt hänt att det blir andra aktiviteter som tar över istället. I det här kapitlet kommer du få lära dig både hur mycket det faktiskt kostar att inte repetera men också hur repetition kan skötas både automatiskt och göras mycket roligare än du kanske trott. 

 

Oftast är vi nöjda när vi lärt oss något nytt. Problemet är att när du läst färdigt boken, sett klart filmen eller lyssnat färdigt på podden ger vi vår hjärna en signal att vi är klara. Saker som är avslutade är inte av intresse för hjärnan som försöker spara energi och rikta uppmärksamheten mot andra aktiviteter där det behövs mer energi.. Om vi inte repeterar alls kommer vi ihåg mindre än 20% av informationen vi en gång lärde oss en månad senare. Att repetera stärker minnet och minskar mängden information vi glömmer över tid. Men det viktiga är inte bara att vi repeterar, det går att optimera när vi behöver påminna oss själva. Idealtillfället för repetition är strax innan vi glömt det vi vill komma ihåg - på så sätt får hjärnan starkare kopplingar till den repeterade informationen. Å andra sidan är det svårt att veta sjävla exakt när något riskerar att falla i glömska. Men det finns en modell som fungerar tillräckligt bra för att använda som tumregel:

 

Repetera en gång till samma dag som du lärt dig något nytt

En gång dagen efter

En gång veckan efter

en gång månaden efter

 

Testa själv hur mycket du kommer ihåg ett år senare. Chansen är stor att du kommer att komma ihåg det mesta av informationen du repeterade fyra gånger året tidigare.

MARTIN NILSSON

minnesexpert, minnig

Kommer snart

Halmstad, Sverige

Email:martin@minnig.se